تماس با ما
General (Chengdu) Rectification Electric Appliance Research Institute
E-Mail: globalsales2013@gmail.com
دربارهی ما
rectifiers

در سال 1994، (چنگدو) موسسه تحقیقات اصلاح لوازم خانگی برقی عمومی یک موسسه همکاری شرکت سهامی توسط قبلا تاسیس شده است چنگدو یکسو کننده لوازم خانگی برقی کارخانه و کالج مهندسی برق از دانشگاه ترافیک جنوب غربی، با سرمایه ثبت شده از 4 میلیون RMB. تخصص شرکت ما در توسعه و تولید یکسو کننده ها، منابع تغذیه، دستگاه های تست، دستگاه های تحریک، دستگاه های یکسو قدرت تامین، اتوماسیون سیستم یکپارچه کنترل، کنترل کامپیوتر کشش موتور DC نیمکت آزمون بازخورد، هوشمند برق DC پانل عرضه تعمیر و نگهداری رایگان، و غیره. .